UNGE OG MISTRIVSEL

I følge en række nye undersøgelser er der en stigning i antallet af unge, der ikke trives. det kan skyldes stress og præstationsangst over skole og studier, eller måske det sociale pres, som især opleves af unge, der færdes meget på de sociale medier. I de seneste år har Covid 19 også haft en negativ indflydelse på mange unges trivsel. 

Når unge udviser tegn på psykisk mistrivsel, kan det skyldes, at personen enten har eller er i gang med at udvikle en psykisk sygdom. Andre gange kan der være den psykiske mistrivsel skyldes naturlige forklaringer som fx udfordringer i puberteten, forældres skilsmisse eller et problematisk skolemiljø. Hvis en ung har det svært i en kortere periode, er der som regel ikke grund til at bekymre sig. Men det er vigtigt at være ekstra opmærksom, når der er tegn på mistrivsel, som varer lidt længere tid. For det har stor betydning, at den unge får hjælp så tidligt som muligt.

De mest almindelige psykiske lidelser blandt unge er angst, depression, autisme, ADHD og spiseforstyrrelser. Men der kan være stor forskel på, hvordan de psykiatriske diagnoser udspiller sig hos den enkelte. Derfor kan det være en fordel at søge professionel hjælp og rådgivning for at blive klogere på den unges udfordringer.

Psykisk sygdom opstår i et kompliceret samspil mellem arv og miljø. Og det kan være vanskeligt at afgøre hvilke faktorer, som præcis er udløsende for, at den unge udvikler en psykisk lidelse. Måske er det en biologisk medfødt sårbarhed, som i samspil med faktorer i barnets miljø, får betydning for at det får en psykisk lidelse. Andre unge er meget lidt arveligt disponerede for at udvikle psykisk sygdom. Men som resultat af mange belastende omstændigheder i den unges miljø udvikler det måske alligevel en psykisk sygdom.

Typiske tegn på psykisk mistrivsel blandt børn og unge

  • Udpræget nedtrykthed hos den unge og manglende interesse for socialt samspil og dagligdagsaktiviteter
  • Længerevarende ensomhed, isolationstendens og tilbagetrukkenhed i den unges sociale relationer
  • Klagen over fysiske smerter som fx hovedpine og mavepine
  • Bekymringer og angst hos den unge, der ikke skyldes naturlige forklaringer, og som gradvist forværres over tid
  • Utilbøjelighed til at tale om den psykiske mistrivsel eller afvisning af omsorg
Læs mere på: https://psykiatrifonden.dk/hjaelp-raadgivning