Stress

Stress er et alvorligt problem - både for den stressramte og for samfundet.
Op mod hver fjerde sygemelding skyldes stress, og 12% af den danske befolkning har symptomer på alvorlig stress her dag. 

Selvom vi ofte kalder stress for en folkesygdom, så er stress ikke en sygdom, men en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.

Begrebet ‘krav’ skal forstås bredt. Det kan være arbejdsmæssige krav eller krav i privatlivet. Og det kan være fysiske eller følelsesmæssige krav. Ressourcer skal forstås bredt som tid, økonomi, fysisk og psykisk overskud og som det mere udefinerbare ‘måden, man ser tingene på’, altså det enkelte menneskes tilgang til verden.

Mennesker møder og oplever nye udfordringer på forskellige måder. En foredragsholder, som skal tale for en stor forsamling, kan tænke: “Der sidder mange mennesker nede i salen – er jeg mon god nok?”. En anden foredragsholder vil tænke: “En helt fyldt sal – det var da dejligt”.

Den enkeltes tilgang til en opgave er helt afgørende for, i hvor høj grad han eller hun bliver stresset af situationen. Det er svært at ændre den måde, man ser og tolker verden på. Men man kan lære at håndtere forskellige situationer mere hensigtsmæssigt.

Stress er ikke en sygdom men en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.

Læs mere om stress på: https://psykiatrifonden.dk/viden/temaer/stress

Kroppens signaler på stress

Det er svært at vurdere, om man er ramt af stress. Ofte er man selv den sidste til at opdage det, især hvis det er ved at være rigtig slemt. 

Kroppen kan signalere stress på mange forskellige måder, både fysisk og psykisk.

 Fysiske signaler

 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Svedeture
 • Nedsat immunforsvar – hyppige infektioner
 • Appetitløshed
 • Svimmelhed
 • Diarré
 • Rysten på hænderne
 • Nedsat lyst til sex

Psykiske signaler

 • Træthed og søvnproblemer
 • Hukommelsesbesvær
 • Ulyst
 • Anspændthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Utålmodighed
 • Angst for almindelige problemer – en uforklarlig angst
 • Depression