PSYKISK MISTRIVSEL

Psykisk mistrivsel er en betegnelse, som ofte bruges om unge menneskers mentale trivsel. Men mange voksne mistrives også. Stress, angst og depression rammer alt for mange, og tendensen er stigende. 

Det kan være svært at føle sig god nok i forhold til andre både privat og på jobbet, eller stærk nok til at bære både sig selv og andres sorger og problemer. Ofte er det arbejdet eller studierne, der får bægeret til at flyde over, men alle har noget andet i livet, som fylder og tærer på overskud og ressourcer.

Måske har du mistet dit job eller dit forhold. Måske er du pårørende til et menneske med psykisk sygdom eller misbrug. Måske har du selv været syg eller tynges af at være blevet mobbet som barn. Eller måske har du mistet én, du virkelig elskede og havde brug for. Årsagerne til psykisk mistrivsel kan være meget forskellige, men ens for alle ramte er, at glæden ved livet er væk og det samme er overskuddet til at tage fat på problemerne.

Heldigvis er det muligt at gøre noget, og ISTDP og personlig coaching er et rigtig godt bud. Læs mere om coaching og terapi her: /coaching-og-terapi1/jeg-tilbyder