ISTDP Terapi

Hvad er ISTDP?
ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi) er en oplevelsesorienteret psykodynamisk terapimetode, som har til formål at styrke den enkeltes ressourcer til at skabe positive forandringer i livet. Det oplevelsesorienterede fokus skabes i tæt samarbejde med terapeuten, som hjælper klienten med at få øje på de destruktive forsvarsmønstre og med at opdage og regulere angstreaktioner. Derigennem kan klienten få kontakt med svære og sammensatte følelser og impulser, som indtil nu er blevet undgået.

Hvordan hjælper ISTDP?
Målet med terapien er at kunne rumme og give plads til de undgåede følelser og impulser, som ligger bag de destruktive handlemønstre, klienten oplever skadelige for sig selv og sin måde at relatere sig til andre mennesker på. I ISTDP hjælper terapeuten klienter med at holde kontakten med følelserne og kontakten med terapeuten i et ”jerngreb”, så det bliver muligt målrettet at bearbejde de følelser, der igangsætter uhensigtsmæssige mønstre og kan blokere for vores handlemuligheder. Det handler om at skabe en fornyet opmærksomhed på de små ubeviste valg og fravalg, der bliver styrende i vores omgang med andre og os selv.

Vejen til selvindsigt og forståelse
ISTDP-terapi er en vej til selvindsigt og til en forståelse af vores ubeviste følelser og den relaterede tilknytning til vores tidlige og nære relationer. I bearbejdningsprocessen bliver det tydeligt, hvad der ligger bag følelserne, og at mønstrene har tjent det formål at beskytte os selv og andre, men at mønstrene i dag opleves uhensigtsmæssige i vores relationer.

Den nye indsigt giver mulighed for bevidst at fravælge uhensigtsmæssige mønstre og give plads til at vise selvomsorg og løse vores indre følelsesmæssige konflikter. Resultatet er oplevelsen af en øget frihedsfølelse, fornyet energi, handlekraft, nærvær og mening.

Læs mere om ISTDP på: https://istdp-danmark.dk/om-istdp/